Go to profile
Netdoktor
Netdoktor's logotype

Netdoktor

Medicine · Sweden
Läkarutbildning

Läkarutbildning

Other
Våra interaktiva läkarutbildningar erbjuder den senaste medicinska kunskapen inom olika specialiteter, sjukdomstillstånd och diagnoser. Målet med utbildningarna är att öka kunskapen kring bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ.
Utbildningarna tar cirka 10-15 minuter att genomföra och riktar sig främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan använda materialet för att få ökad kunskap i de olika ämnena.
Contacts
    Click the button on products to create an inquiry