Go to profile
Netdoktor
Netdoktor's logotype

Netdoktor

Medicine · Sweden
Description
Netdoktor.se - Sveriges ledande hälsoportal - når hela vårdkedjan!
Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom hälsoupplysning och medicinsk information i ett språk som alla kan förstå. På så sätt medverkar Netdoktor till att utjämna kunskapsklyftan mellan läkare och befolkning.
Mer än 200 framstående svenska läkare, specialister och andra medicinska experter skriver, redigerar och uppdaterar innehållet på Netdoktor.se samt svarar på frågor från användare i brevlådorna online.
Samtliga tjänster på Netdoktor, är utarbetade av ett redaktionellt team med läkare, specialister, journalister och webbutvecklare. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.
Netdoktor.se är en tjänst som är gratis för användaren, dock kan specifika tjänster vara avgiftsbelagda. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom att sponsorer och annonser syns på Netdoktors sidor. Viktigt att påpeka är att redaktionell innehåll är helt oberoende och att sponsorer och annonsköpare inte kan påverka innehållet i texter eller annat material.
Bonnier Healthcare Sweden AB driver också NetdoktorPro.se - ett medicinsk verktyg för läkare »  som bygger på en vision att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där senaste medicinska kunskapen är tillgänglig för alla läkare.

20-65
Age
31%
Males
69%
Females
Click the button on products to create an inquiry